Ο Οικονομικός κύκλος και με τι ασχολείται:

Σκοπός κ Περιγραφή Προσφορές-Εργασίες

Η διαχείριση των οικονομικών του Συνεταιρισμού και των εταιρειών του
 • Ορθή αποτύπωση των οικονομικών στοιχείων κατά τη διάρκεια του χρόνου
 • Έλεγχος και διαχείριση των χρηματικών ροών
 • Φροντίζει για την συμμόρφωση με την φορολογική και εργατική νομοθεσία
 • Αξιολογεί και προειδοποιεί για κινδύνους που διατρέχει ο Συνεταιρισμός και οι εταιρείες του
 • Ελέγχει την χρηστή και σύμφωνα με τις αξίες του Συνεταιρισμού διαχείριση των οικονομικών πόρων του
 • Πιστοληπτικός έλεγχος πελατών

Η δουλειά του λογιστή

 • Καταχώρηση και συμφωνία τιμολογίων και εντοπισμός αποκλίσεων
 • Δημιουργία και ενημέρωση εκθέσεων δαπανών
 • Έλεγχος λογιστικών φύλλων ως προς την ακρίβεια
 • Τήρηση ψηφιακών και συμβατικών οικονομικών αρχείων
 • Έλεγχος και κατάθεση εγγράφων μισθοδοσίας
 • Συμμετοχή σε τριμηνιαίους και ετήσιους ελέγχους
 • Συμμετοχή στο σχεδιασμό και την επίβλεψη των λειτουργιών της Οικονομικής Διεύθυνσης
 • Συμμετοχή στην κατάρτιση, τη διαχείριση και την παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογισμού και των χρηματοοικονομικών στόχων της εταιρείας
 • Συμμετοχή στη σύνταξη οικονομικών εκθέσεων και αναφορών για τη Διοίκηση
 • Συμμετοχή στην εκπόνηση οικονομικών και επιχειρηματικών σχεδίων
 • Συμμετοχή στην επίβλεψη της διαχείρισης των ταμειακών ροών
 • Συμμετοχή στην οργάνωση και συντονισμό της έγκαιρης προετοιμασίας των οικονομικών στοιχείων, καταστάσεων, μελετών, εκθέσεων και αναφορών
 • Συμμετοχή στη διαμόρφωση και εφαρμογή διαδικασιών και μεθόδων οικονομικής διεύθυνσης και λογιστικών για την αποτελεσματικότερη λειτουργία του οργανισμού
 • Συνεργασία με την μηχανογράφηση για βελτιώσεις και δημιουργία νέων εργαλείων
 • Ενεργή συμμετοχή στις διαδικασίες του συνεταιρισμού, στις συναντήσεις των κύκλων αλλά και την ενεργητική συμμετοχή στη διοίκηση

Τι συνεταιριστή θέλουμε στον Οικονομικό κύκλο του Συνεταιρισμού μας

Με πολύτιμη παρακαταθήκη την πολυετή εμπειρία μας, επιλέξαμε να εργαστούμε συλλογικά, στηριζόμενοι στις αρχές και τις αξίες που μπορείς να τις βρεις εδώ: ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ.

Τα μέλη του συνεταιρισμού μας παίρνουν δημοκρατικά τις αποφάσεις για την λειτουργία του, συνεργάζονται στενά και μοιράζονται γνώσεις και ευκαιρίες.

Ο λογιστής μας θα πρέπει να μοιράζεται τις καταστατικές αξίες μας και να υποστηρίζει την ιδέα της συμμετοχής και της δουλειάς για μία συλλογικότητα.

Ο λογιστής μας θα έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των καθημερινών λογιστικών καθηκόντων που θα υποστηρίζουν την οικονομική ομάδα μας, με σημαντικό τη σωστή φορολογική αποτύπωση, ώστε να αποφεύγεται η συνδιαλλαγή με τις ελεγκτικές αρχές. Εν κατακλείδι, καθήκον του είναι η ομαλή λειτουργία του λογιστικού τμήματος, εξασφαλίζοντας διαφάνεια και αποτελεσματικότητα σε όλες τις συναλλαγές.

Χαρακτήρας – ικανότητες

Συνεταιριστής για το Οικονομικό

Προσόντα – δεξιότητες

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
  • Γνώση φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας και παρακολούθηση της
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Γνώση Εμπορική διαχείρισης ERP, OFFICE κ.λπ.
  • Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων
  • Δυνατότητα μετακινήσεων στις έδρες των εταιρειών του ομίλου
  • Δίπλωμα οδήγησης
  • Καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας για συγγραφή κειμένων

Ενδιαφέρομαι - τι να κάνω;

Όποια/όποιος - αφού έχει μελετήσει προσεκτικά τα παραπάνω - ενδιαφέρεται για παραπέρα διερεύνηση πρέπει να έρθει σε επαφή με την κ. Λένα Καραγιάννη για τη θέση:
Λένα Καραγιάννη
Μπορεί να στείλει μήνυμα στο karagianni.lena at netconnect.gr με θέμα "Θέση νέου μέλους στον Οικονομικό ή να πάρει τηλέφωνο στο 6974020584 (σε οποιαδήποτε λογική ώρα).