Θεσσαλονίκη


Η Εταιρεία NETCONNECT AE, αναζητά Εξωτερικό πωλητή κωδ.θέσης SKG-sales23 για το υποκατάστημα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη (περιοχή Βούλγαρη) για θέση πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα:

Ηλικίας 18-30 ετών

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Δίπλωμα ΙΧ και μηχανής

Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες και πολύ καλή διαχείριση χρόνου

Συνέπεια, υπευθυνότητα και ακεραιότητα

Διάθεση για εργασία και εξέλιξη

------------------------------------------------------------

Αθήνα


Η Εταιρεία NETCONNECT AE, αναζητά Εξωτερικό πωλητή κωδ.θέσης ΑΤΗ-sales23 για την έδρα της, στο Μοσχάτο Αττικής για θέση πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα:

Ηλικίας 18-29 ετών

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Δίπλωμα ΙΧ και μηχανής

Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες και πολύ καλή διαχείριση χρόνου

Συνέπεια, υπευθυνότητα και ακεραιότητα

Διάθεση για εργασία και εξέλιξη------------------------------------------------------------


Η Εταιρεία NETCONNECT AE, αναζητά Product Manager κωδ.θέσης ATH-PM23 για την έδρα της, στο Μοσχάτο Αττικής για θέση πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα:

Ηλικίας 18-29 ετών

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Δίπλωμα ΙΧ και μηχανής

Γνώση του κλάδου πληροφορικής και του marketing

Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες και πολύ καλή διαχείριση χρόνου

Συνέπεια, υπευθυνότητα και ακεραιότητα

Διάθεση για εργασία και εξέλιξη
------------------------------------------------------------Η Εταιρεία NETCONNECT AE, αναζητά υπεύθυνο/υπεύθυνη για Marketing κωδ.θέσης ΑΤΗ-marcom23 για την έδρα της, στο Μοσχάτο Αττικής για θέση πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα Προσόντα:

Ηλικίας 18-29 ετών

Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις

Δίπλωμα ΙΧ και μηχανής

Γνώση του κλάδου πληροφορικής και του marketing

Ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες και πολύ καλή διαχείριση χρόνου

Συνέπεια, υπευθυνότητα και ακεραιότητα

Διάθεση για εργασία και εξέλιξη

Προϋπηρεσία θα συνεκτιμηθεί