Χέρια συμβολισμό του συνεταιρισμού

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
ένας νέος συνεταιρισμός
με μεγάλη ιστορία