Ο νέος ιστότοπός μας είναι ακόμα γιαπί, αλλά θα γεμίζει και θα εξελίσσεται γρήγορα, όπως γρήγορα θα αναπτύσσεται και ο συνεταιρισμός μας! Ξαναπεράστε λοιπόν μια βόλτα σε λίγο για να δείτε τι κάνουμε!

στις 25 κ 26 του Γενάρη 2020 ιδρύθηκε ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων Διαχείρισης Επιχειρήσεων και Ανθρώπινου Δυναμικού "Μακεδονικά Περιφερειακά"!